Wet Toekomst Pensioenen

Wat betekent het voor jou?

Waarom is een nieuw stelsel nodig?

Het huidige stelsel past niet meer bij de veranderende arbeidsmarkt en demografische ontwikkelingen. Mensen wisselen vaker van baan en brengen niet meer hun hele werkzame leven bij één werkgever door. Bovendien is de verhouding tussen het aantal werkenden en gepensioneerden veranderd.

Met de nieuwe wetgeving moet het stelsel beter toekomstbestendig zijn.

Ontdek op deze pagina:

  • Wat houdt de wet (globaal) in?
  • Het verschil tussen een flexibele en solidaire premieovereenkomst
  • Wat je zelf kunt doen

Wat houdt de wet (globaal) in?

Deze pagina is te kort om alle veranderingen te beschrijven. Een belangrijke verandering is dat in het nieuwe stelsel sprake is van een premietoezegging, in plaats van een toegezegde pensioenuitkering (pensioenfondsen en verzekeraars).

Overigens zijn er nu ook al regelingen die gebaseerd zijn op een premietoezegging (bij PPI/verzekeraars). Met deze premie wordt een persoonlijk pensioenvermogen gevormd, dat wordt belegd.

De uiteindelijke pensioenuitkering is afhankelijk van de hoogte van het opgebouwde vermogen op het moment van pensionering. De uitkering kan jaarlijks verschillen, afhankelijk van de rendementen die op het persoonlijk vermogen worden behaald.

Pensioenfondsen gaan flexibele en solidaire premieovereenkomsten bieden

De gelijkblijvende inleg gaat voor iedereen gelden, maar de wijze van deelname in de beleggingen kan op twee manieren. Voor elke manier is een nieuwe naam bedacht:

  • De flexibele premieovereenkomst;
  • De solidaire premieovereenkomst (waarschijnlijk de meest gekozen oplossing).

Het grootste verschil is of jouw pensioengeld in een eigen pensioenpot wordt bewaard of dat het geld van alle deelnemers in één grote pensioenpot wordt verzameld.

Flexibele premieovereenkomst

Binnen de flexibele premieovereenkomst heb je een eigen afgescheiden spaarpot. Alle mee- of tegenvallende rendementen worden direct verwerkt in je persoonlijke pot. Wat er met het geld in de andere pensioenpotten gebeurt, heeft geen invloed op je eigen pensioengeld.

Omdat het je eigen pensioenpot is, kun je veel keuzes maken. Bijvoorbeeld over hoeveel risico je in je beleggingen wilt nemen om daarmee een zekerder of hoger pensioen te krijgen. Anderen hebben er namelijk geen last van als je een keuze maakt die uiteindelijk slecht uitpakt. Dat is dus hetzelfde als bij de premieregelingen die bij een andere pensioenuitvoerder dan een pensioenfonds worden ondergebracht.

Bij de flexibele premieovereenkomst heb je de mogelijkheid om op het moment dat je pensioen start, het beschikbare kapitaal te gebruiken voor een vaste of een variabele uitkering. De keuze voor een variabele uitkering kan zelfs al 10 jaar voor je pensioeningang worden gemaakt. Als een pensioenfonds de flexibele premieovereenkomst uitvoert, kan het pensioenfonds zowel de vaste als de variabele uitkering aanbieden.

Solidaire premieovereenkomst

In het zogenaamde solidaire contract heb je géén eigen afgescheiden pensioenpot, maar wordt het pensioengeld van alle deelnemers in één grote pot ondergebracht. Je krijgt dan recht op een aandeel in die algemene pot. In dat geval zouden persoonlijke keuzes wel anderen kunnen benadelen en daarom heb je in dat systeem veel minder te kiezen. Er wordt bijvoorbeeld één beleggingsbeleid gevoerd voor de gehele pot. Als er dan mee- of tegenvallers ontstaan, deelt iedereen mee in het geluk of de pech.

Het pensioenfonds dat een solidair contract uitvoert, belegt het pensioengeld. Waar het fonds precies in belegt, bepaalt het risico en het rendement van die belegging. Als hoofdlijn geldt dat als je meer risico neemt je op de lange termijn een hoger rendement mag verwachten. En andersom, wie minder risico wil lopen, zal in de regel genoegen moeten nemen met een lager rendement.

Jongere deelnemers hebben nog een lange tijd om te beleggen. Dit zorgt ervoor dat ze meer risico aankunnen dan ouderen. Als het een periode tegenzit met de beleggingen of als ze zelfs verlies lijden, hebben ze nog een lange periode te gaan waarin de belegging nog veel rendement kan maken. Zo wordt de tegenvaller dan gecompenseerd.

Voor ouderen geldt dat niet. Als zij vlak voor hun pensioneren een deel van hun pensioengeld kwijtraken door beleggingsverliezen, hebben ze waarschijnlijk geen tijd meer om te wachten op een periode met compenserende hoge rendementen.
Omdat er in het solidaire contract sprake is van maar één pensioenpot, loopt elke deelnemer in die pensioenpot zonder ingrijpen in gelijke mate risico. Maar dat is dus verre van optimaal. De jongere zou meer risico willen nemen en de oudere juist minder.
Daar is wat op gevonden. Het rendement dat in een bepaalde periode wordt behaald met het geld in de gezamenlijke pensioenpot wordt niet in zijn geheel gelijk verdeeld over alle deelnemers.

Het wordt zo gedaan dat jongeren meer risico lopen in ruil voor een verwacht hoger rendement en ouderen minder risico lopen tegen een verwacht lager rendement.

pensioenkompas beleggingsrendament ouderen en jongeren

Maar je kunt zelf ook wat doen!

Het is goed om je te realiseren dat pensioen slechts één onderdeel is van jouw totale inkomen voor later. Je ontvangt vanaf je pensioendatum AOW van de overheid en mogelijk heb je zelf ook voorzieningen getroffen in de vorm van lijfrente, vrij vermogen/spaargeld of overwaarde van jouw woning. Al deze potjes bij elkaar zorgen voor jouw toekomstig budget om – hopelijk prettig – van te leven.

Met de nieuwe wet krijg je als consument meer ruimte om zelf fiscaal vriendelijk bij te sparen. En wordt het (waarschijnlijk) mogelijk op je pensioendatum een bedrag ineens (maximaal 10% van de pensioenpot) uit te laten keren.

Als consument is het daarom goed om overzicht te hebben in je financiële toekomst.