Over het korten van pensioenen

Pensioen-in-zicht

Laatst vroeg mijn tante: “Bertil, jij weet veel van pensioenen, waarom wordt mijn pensioen gekort?” En mijn tante is niet de enige die dit wil weten. Het lijkt een simpele vraag, maar er gaat meer schuil achter dit vraagstuk

Voor pensioenfondsen met een te lage dekkingsgraad is verlagen (ook wel korten genoemd) onvermijdelijk als andere maatregelen niet meer helpen of niet meer mogelijk zijn.

Voor de duidelijkheid, heb je pensioen opgebouwd bij een verzekeraar, dan kan er niet gekort worden !

Een pensioenfonds moet genoeg vermogen hebben om de uitkeringen van zijn deelnemers te kunnen (blijven) betalen. De verhouding tussen het vermogen en de pensioenen van deelnemers heet de dekkingsgraad. Deze moet vooralsnog boven de 105% (ongeveer) blijven. Als de dekkingsgraad te laag is, dan kan het pensioenfonds de volgende maatregelen nemen:

  • Het pensioenfonds kan besluiten om de pensioenen niet meer te verhogen (niet indexeren)
  • Het pensioenfonds kan de pensioenpremie verhogen
  • Het pensioenfonds kan de werkgever vragen extra geld te storten

En als dat niet voldoende is, dan:

  • Is de dekkingsgraad dan nog (te) laag, dan zal het pensioenfonds de pensioenen moeten verlagen. Dit wordt ook korten of afstempelen genoemd. Dan krijg je minder pensioen.

De verlaging geldt meestal voor alle deelnemers, zowel voor de actieve deelnemers (die pensioen opbouwen), de gepensioneerden, de ex-deelnemers als de ex-partners van (ex-) deelnemers

Een verlaging van je pensioen heeft directe gevolgen voor je inkomsten als je gepensioneerd bent. En als je nog niet met pensioen bent, kan de verlaging gevolgen hebben voor keuzes die je maakt over je pensioen. Kijk daarom goed wat de verlaging voor jouw persoonlijke situatie betekent. Bekijk je (verwachte) inkomsten en uitgaven en verdiep je in wat je daarin kunt of moet aanpassen.

3 reacties

  1. Wageryday op 5 juni 2021 om 10:24
  2. Wageryday op 4 juli 2021 om 02:27
  3. Wageryday op 20 juli 2021 om 20:35

Laat een reactie achter