Het verschil tussen pensioen- en AOW leeftijd

Pensioen-in-zicht

PENSIOENRICHTLEEFTIJD IS NU 68 JAAR, WAT IS HET VERSCHIL MET AOW LEEFTIJD

PENSIOENLEEFTIJD

De pensioenrichtleeftijd in Nederland is per 1 januari 2018 verhoogd naar het 68e jaar. De verwachting is dat in de toekomst die leeftijd nog verder zal stijgen omdat de levensverwachting toeneemt.

TWEEDE PIJLER PENSIOEN

Het gaat hier om het tweede pijler pensioen. Dat is het pensioen dat wordt opgebouwd via je werkgever.

Hoe werken de pensioenpijlers dan? De eerste pijler is het basispensioen van de overheid, oftewel de AOW uitkering. Het gaat hier om het basisinkomen dat je van de overheid krijgt.
De tweede pijler betreft het aanvullend pensioen, dat via de werkgever wordt opgebouwd. (pensioen).. Het tweede pijler pensioen is een aanvulling op de uitkering van de AOW.

PENSIOENLEEFTIJD EN AOW LEEFTIJD VERSCHILLEN

Let op: de pensioenleeftijd is dus iets anders dan de AOW leeftijd (ingangsdatum)

De AOW leeftijd is geregeld in de zogenaamde eerste pijler. De AOW leeftijd is in 2020 en 2021 66 jaar en 4 maanden. In 2022 wordt de AOW leeftijd verhoogd naar 66 jaar en 7 maanden.

Ook de AOW leeftijd zal in de toekomst verder stijgen. In het pensioenakkoord is afgesproken dat die stijging beperkt wordt.

Als je na 1957 bent geboren, berekent de overheid je AOW-gerechtigde leeftijd op basis van de gemiddelde levensverwachting. Je weet 5 jaar van tevoren wat je AOW-leeftijd wordt.

Je kunt je ‘eigen’ AOW leeftijd berekenen.

De pensioenleeftijd (68 jaar) en de AOW leeftijd (66 jaar en 4 maanden) zijn dus niet gelijk. En de verwachting is dat die ook nooit meer gelijk zullen worden.

Je AOW-leeftijd en pensioenleeftijd hoeven niet dezelfde te zijn. Er zijn mensen die door blijven werken na het bereiken van hun pensioengerechtigde leeftijd of juist eerder willen stoppen met werken. Als je genoeg geld opzij hebt gezet, is het mogelijk om een jongere pensioenleeftijd te hebben dan wanneer AOW binnen gaat komen.

Dat de pensioenleeftijd en AOW leeftijd niet gelijk, heeft vooral gevolgen voor de te betalen belasting. Als je eerder stopt met werken dan de AOW gerechtigde leeftijd, dan betaal in de eerste belastingschijf meer belasting. Na de AOW leeftijd is de te betalen belasting in de eerste belasting 18% lager.

Laat een reactie achter